45,00 € ακόμα, για να κερδίσετε έκπτωση 10%!

Κυλοτίνα Ιππασιας Covalliero BasicPlus

50,00  ()  
περιφέρεια μέσης =62-66εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) =82εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα περιλαμβάνει το...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

50,00  ()  
Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα περιλαμβάνει το Covalliero Grip σε ολόκληρο το κάθισμα και όλα αυτά στην...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

50,00  ()  
περιφέρεια μέσης =88εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 70-74εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

50,00  ()  
περιφέρεια μέσης =92εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 70-74εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

50,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 96εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 74-78 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 96εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 70-74 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 97εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 74-78 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 98εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 80-84 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 99εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 82-86 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 100εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) =86 -90 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 101εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 92-96 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

60,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 102εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 94-98 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
+

50,00  ()  
Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα περιλαμβάνει το Covalliero Grip σε ολόκληρο το κάθισμα και όλα αυτά στην...

50,00  ()  
περιφέρεια μέσης = 94εκ Ύψος ( αστράγαλο - μέση ) = 72-76 εκ Όπως υπονοεί και το όνομα τους, αυτά τα παντελόνια ιππασίας αποτελούν βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα ειδικό "συν" για κάθε αναβάτη! Ειδικότερα, η ελαστικότητα τους είναι ένα πλεονέκτημα που μάλιστα...